Ngày 24/08/2016 03:08

KINH NGHIỆM 9: NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP TRONG KẾ TOÁN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ

12/06/2013

Phần 9: Lương và các khoản trích theo lương TK 334: phải trả người lao động TK 3382: Kinh phí công đoàn TK 3383, 3384: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Về chứng từ

Đơn vị không đăng ký với cơ quan thuế đơn giá tiền lương hay quỹ tiền lương làm cơ sở hạch toán chi phí, hạch toán vào chi phí tiền lương theo quỹ lương được Tổng Công ty duyệt

- Tại nhiều đơn vị, có trường hợp cá nhân làm việc theo dạng hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng và các cá nhân này được ký lại nhiều lần dạng hợp đồng này trong năm. Tuy nhiên theo Điều 27 của Luật số 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 04 năm 2002 về sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động thì: " Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành  hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn".

 

Về hạch toán

Một số khoản chi cho ngư­ời lao động như­ chi ăn ca, chi khen thư­ởng… không hạch toán qua lư­ơng;

Đơn vị chưa tính đúng và đủ kế toán quỹ tiền lương theo quy định

Tính lư­ơng cao hơn QĐ; l­ương của những ng­ười ngoài DN (giảm lãi);

Các đơn vị bên ngoài thường lập quỹ tiền lương khống để tăng chi phí tiền lương

Đơn vị  chi quá quỹ tiền lương được duyệt

Để số dư chi lương quá nhiều so với chế độ cho phép

Dùng tiền l­ương đã trích để chi cho các mục đích khác ngoài l­ương;

- Tính BHXH, BHYT và KPCĐ không đúng, không đối chiếu với quyết toán BHXH và số đã nộp về BHYT;

Không trích quỹ DPTCMVL (đối DNNN đang chuyển đổi sang CTCP phảI trích đủ 3%).


Tin đã đăng
Tư vấn Online

Phạm Nhung: 097 353 5790


Vi Thị Lành : 099 607 7549

Lớp học thử mở liên tục